Όροι χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα

Online Περιεχόμενο

Ο συντάκτης και ο εκδότης του «kastaniacamp.gr» δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι αξιώσεις ευθύνης ενάντια στο συντακτών και εκδοτών, σχετικά με το υλικό ή άυλο χαρακτήρα που προκαλούνται από τη χρήση ή την μη χρήση των πληροφοριών ή τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών αποκλείονται εάν ο συγγραφέας και ο εκδότης δεν έχουν αποδεδειγμένα πρόθεση η βαρειά αμέλεια.

Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές. Οι συγγραφείς, εκδότες και αποθεματικό εκδότη το δικαίωμα να αλλάξει τμήματα ή το σύνολο της προσφοράς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να συμπληρώνει, να διαγράφει ή προσωρινά ή μόνιμα.

Προσωπικά Δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Νόμο 2472/1997 όπως αυτός ισχύει και το Νόμο 3471/2006 όπως αυτός ισχύει.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Αν η ευκαιρία για την εισαγωγή των προσωπικών ή εταιρικών δεδομένων (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, διεύθυνση) είναι δεδομένη, η συμβολή αυτών των δεδομένων γίνεται εθελοντικά. Η χρήση και πληρωμή των προσφερόμενων όλες τις υπηρεσίες – εάν αυτό είναι τεχνικά δυνατό και εύλογο – χωρίς καμία προδιαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή με τις προδιαγραφές της ανώνυμα στοιχεία ή ένα ψευδώνυμο.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει ο δικτυακός τόπος είναι τα ακόλουθα:

Φωτογραφίες δικτυακού τόπου
Στον παρόντα δικτυακό τόπο δημοσιεύονται φωτογραφίες από δραστηριότητες του Σ.Ε.Π. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τα πρόσωπα που εικονίζονται σε αυτές να μην αναγνωρίζονται με εύκολο τρόπο ή να λαμβάνεται η συγκατάθεση όλων των εικονιζομένων. Αν παρόλα αυτά θεωρείτε ότι κάποια από τις φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο προσβάλλει κάποιο από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον διαχειριστή του ιστοτόπου ώστε να αποσυρθεί άμεσα.

Cookies
Στον ιστοτόπο χρησιμοποιούνται cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη από ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες μελών) και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές για τεχνικούς λόγους.
Στατιστικά – cookie στατιστικών

Για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τις προσβάσεις στις ιστοσελίδες του δικτυακού μας τόπου χρησιμοποιούμε το ειδικό λογισμικό awstats. Για την εξαγωγή των στατιστικών χρησιμοποιούνται στοιχεία που περιλαμβάνονται στα αιτήματα του πρωτοκόλλου http, όπως:

  • Διεύθυνση IP
  • Λογισμικό φυλλομετρητή (browser) και εγκατεστημένα πρόσθετα
  • Πεδίο αναφοράς (referrer)
  • Λέξεις αναζήτησης

Links to other sites («Δεσμοί»)
Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι και δεν ελέγχονται από το διαχειριστή του αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί οι ξένοι δικτυακοί τόποι ακολουθούν .

Για τις άμεσες ή έμμεσες διασυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου (links) που βρίσκονται έξω από την ευθύνη των συγγραφέων, των συντακτών και της ευθύνης του εκδότη θα προέκυπτε μόνο στην περίπτωση στην ισχύ, στο οποίο οι συγγραφείς, συντάκτες και εκδότες του περιεχομένου γνωρίζουν και θα ήταν τεχνικά δυνατό και λογικό να αποτραπεί η χρήση του παράνομου περιεχομένου.

Οι συγγραφείς, και o εκδότης ρητά δηλώνουν ότι κατά τη στιγμή της σύνδεσης των συνδεδεμένων σελίδων δεν περιείχαν παράνομο περιεχόμενο. Οι συγγραφείς, συντάκτες και εκδότες δεν έχουν καμία επιρροή στην τρέχουσα και μελλοντική διαμόρφωση και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Ως εκ τούτου, παραιτούνται από όλα τα περιεχόμενα όλων των συνδεδεμένων σελίδων που άλλαξαν μετά από το σύνδεσμο. Αυτό ισχύει για όλους, κατά την δική του συμμετοχή στο Ίντερνετ που άφησε και αναφορές καθώς και σε ξένες καταχωρήσεις σε βιβλία επισκεπτών, φόρουμ συζητήσεων και λίστες. Για το παράνομο, ανακριβές ή ελλιπές περιεχόμενο και για τις ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την μη χρήση των πληροφοριών αυτών, μόνο ο πάροχος της ιστοσελίδας που αναφέρεται είναι υπεύθυνος, και όχι αυτός που έχει συνδεθεί με αυτές τις σελίδες.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του ιστοτόπου προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει τις σχετικές πληροφορίες. Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Πνευματικά δικαιώματα και Εμπορικά Σήματα

Ο συγγραφέας και ο εκδότης δεσμεύτηκε να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα των γραφικών, αρχεία ήχου, βίντεο και κείμενα, τις δικές τους γραφικά, ηχητικά ντοκουμέντα, βίντεο και κείμενα ή να χρησιμοποιούν γραφικά, αρχεία ήχου, βίντεο και κείμενα .
Όλα εντός του Internet προσφέρονται και ενδεχομένως προστατεύονται.Τα εμπορικά σήματα υπόκεινται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί σημάτων και των δικαιωμάτων του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η μη αναφορά και μόνο δεν σημαίνει ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται από το νόμο!

Τα πνευματικά δικαιώματα για οποιοδήποτε από τους συντάκτες του υλικού που δημιουργήθηκε από τους συντάκτες των σελίδων. Απαγορεύεται τυχόν αναπαραγωγή ή χρήση των γραφικών, αρχεία ήχου, βίντεο και κείμενα σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις χωρίς τη ρητή άδεια του συγγραφέα.

Σε περίπτωση μιας τέτοιας ακούσιας παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ο συντάκτης θα αφαιρέσει το αντικείμενο από τη δημοσίευσή της ή να υποδείξουν τα κατάλληλα πνευματικά δικαιώματα.