Προμήθεια Ξυλείας Κατασκευών – καυσόξυλα

Μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν καυσόξυλα σε περίπτωση που το τμήμα σας διανυκτερεύει εντός του καταφυγίου.

Μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν ξύλα για κατασκευές(καστανιές) σε περίπτωση που το τμήμα σας διανυκτερεύει στο χώρο με την προϋπόθεση να μην τα κόψετε και να τα τοποθετήσετε ξανά στην θέση από όπου τα πήρατε