3η Κατασκήνωση

Η τρίτη κατά σειρά Προσκοπική Κατασκήνωση – «Κατασκήνωσις Καστανιάς 1932»

Με την επωνυμία «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1932»λειτούργησε το έτος 1932 από 16/7 έως 17/8/1932 κατασκήνωση με την εξής σύνθεση:

AΔιοίκηση Κατασκήνωσης

 • Διοικητής : Γ. Γουδής.
 • Υποδιοικητής: Αρχηγός Β’ Αστεριάδης Γεώργιος (Τοπ.Εφορείας Θεσσαλονίκης) .
 • Βοηθός διοικήσεως: Ενωμοτάρχης Παπαδόπουλος Δημήτριος.

Β’   Διαχειριστική  υπηρεσία  Κατασκηνώσεως

 • Διαχειριστής: κ. Αναστάσιος Καρατζόγλου. (αντιπρόεδρος Τ.Π.Σ.)
 • Βοηθός διαχειριστής: Υπενωμοτάρχης Λιακόπουλος Βασίλειος.

Γ΄ Ομάδες Κατασκηνώσεως

Ομάδα  1η

 • Προσωρινός διοικητής: Ενωμ. Παπαδόπουλος Φ.
 • Ενωμοτία Ι: Ενωμ. Γιαμάς Ιωάννης, υπενωμ. Κουίκόγλου Ιορδάνης.
 • Ενωμοτία II: Ενωμ. Παπαδόπουλος Αντ., υπενωμ. Τσικής Κ.,
 • Ενωμοτία III: Ενωμ. Ζανετόπουλος Χρ, υπενωμ. .Χαραλαμπίδης Πανα­γιώτης,

Ομάδα 2η

 • Προσωρινός διοικητής:  Ζανετόπουλος Γ., ενωμοτάρχης.
 • Ενωμοτία Ι : Ενωμ. Παυλίδης Γεώργιος, υπενωμ. Μάντσης Αλ.
 • Ενωμοτία II: Ενωμ. Λυπηρίδης Κ… Ιωακειμΐδης Ι.
 • Ενωμοτία ΙΙΙ: Ενωμ. Πεζιρκιάνογλου Γ. , υττενωμ. Λιακόπουλος Β., Ηλιάδης Α.,Μαυρίδης Θ

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 1932

6.30 Έγερσις αξιωματικού και ενωμοτίας υπηρεσίας
7.00 Εγερτήριο.
7:30-8:00 Πρωινό ρόφημα, πρωινή προσευχή
8:00-8:30 Καθαριότητα στρατοπέδου.
8:30-8:45 Επιθεώρηση σκηνών.
8:45-9:30 Προσκλητήριο, αναφορά, έπαρση σημαίας ανάγνωση ση ημερήσιας διαταγής Τοπικού Εφόρου.
9:30-12:30 Ασκήσεις, διδασκαλίες σχολικές και προσκοπική ικανότης, προσκοπική αυτενέργεια    εφαρμογή ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος.
12:30-13:15 Γεύμα, καθαρισμός σκευών.
13:15-16:30 Ανάπαυση υποχρεωτική, μελέτη εγκεκριμένων από την διοίκηση  βιβλίων και αλληλογραφία.
16:30 Σήμανση προετοιμασίας.
16:45 Δειλινό – καθαρισμός σκευών.
17:00-19:00 Διδασκαλία σε προσκοπικές και σχολικές ασκήσεις
19:15 Υποστολή σημαίας.
20:00 Δείπνο.
20:30 Τακτοποίηση υπηρεσίας   (γενικά)
21:00

Εσπερινή προσευχή (Συνεκδήμου   σελίς35-37 και38-39 και  ένα μικρό μέρος  αυτοσχέδιας προσευχής από το βιβλίο «Προορισμός του ανθρώπου».
21:15-21:50 Ψυχαγωγία (άσματα προσκοπικά, εθνικά και ωδές από την «Ευσεβή Μελωδία» του Δ. Παναγιωτόπουλου
21:50 Χορήγηση  κινίνης.
22:00 Σιωπητήριο

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Κάθε μέρα ο διοικητής της κατασκήνωσης όριζε τον αξιωματικό και την  ενωμοτία υπηρεσίας.

Όταν κάποιος πρόσκοπος ήθελε να απουσιάσει για σοβαρούς λόγους, έ­πρεπε να του χορηγηθεί άδεια απουσίας.

Διδάσκονταν μαθήματα τοπογραφίας και κοινωνικής αγωγής από τους Φραντζίδη- λοχαγό, και Θεοδωρίδη-καθηγητή πανεπιστημίου, αντίστοιχα.

Ακόμη, γίνονταν φροντιστηριακά μαθήματα στους ανεξεταστέους μαθητές και διδάσκονταν ύμνους – τραγούδια από τον Ηρακλή Αποστολίδη.

Συχνά εκκλησιάζονταν στον Ιερό Ναό Καστανιάς.

Πραγματοποιούσαν ημερήσιες εκδρομές, όπως στο Ξερολείβαδο στις 6-8-1902  για εφαρμογή ειδικού  εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τους κατασκηνωτές επισκέφθηκε στις 4-8-1932 ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Φεσσόπουλος Γεώργιος, ενώπιον του οποίου παρήλασαν οι κατα­σκηνωτές πρόσκοποι και έδειξαν σ΄ αυτόν τις προσκοπικές τους ικανότητες.

Ό Γενικός Επιθεωρητής τόσο ενθουσιάστηκε από την όλη οργάνωση και ζωή των προσκόπων που, ύστερα από εισήγηση του, ο Γενικός Έφορος έστει­λε στο Γ. Γουδή το ακόλουθο έγγραφο:

 

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ ΧΑΡΩΝΔΟΥ 1

(Τέρμα οδού Διοχάρους)             Εν Αθήναι 2αν Αυγούστου 1932

Αριμ. Πρωτ. 636

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ

 

Προς: ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΦΟΡΟΝ ΒΕΡΡΟΙΑΣ

«Λαβών γνώσιν εκ της υπό του κ. Γενικού Επιθεωρητού υποβληθείσης εκ­θέσεως περί της από πάσης απόψεως εξαιρετικής τάξεως, η οποία εκράτει εις την κατασκήνωσίν σας εν Καστανιά και της εν αυτή συντελεσθείσης με­θοδικής και ωφελιμωτάτης εργασίας σας εκφράζω την πλήρη ευαρέσκειάν μου».

Τ.Σ. υπ. Α. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

Κοινοποίησις: Περιφερειακόν ‘Εφορον Θεσσαλονίκης

Αξέχαστη θα μείνει ακόμη η προσκοπική πυρά που έγινε στις 14-8-1932, όταν η προσκοπική κατασκήνωση φιλοξένησε τις αρχές  της πόλεως Βέροιας και  τις γύρω από την κατασκήνωση οικογένειες.

Στη φιλοξενία αυτή πραγματοποιήθηκε πυρά με το εξής πρόγραμμα:

Με την έναρξη της πύρας ο αρχηγός Αστεριάδης Γ. μίλησε για τη ση­μασία της προσκοπικής πυράς. Στην συνέχεια ακολούθησαν:

1. Το άσμα ο «Κα­λός Θεός»

2. Προσκοπικός ύμνος.

3. Ποίημα «Η μάνα» από τον πρόσκοπο Χυτήρη Αντώνιο

4. Παιχνίδι «να τ’ ανάψεις δεν μπορείς» από  τα λυκόπουλα Ζαννετόπουλο Χρ. και Μάντση Αλ.

5. Άσμα «είναι θεός»

6. Παιχνίδι «ο οδοντογιατρός» από τους Μαυροσκώτη Ανδρέα, Μάντση Αλ. και Ζαννετόπουλο Αλ.

7. Παιχνίδι «Το  αυτοκίνητο από τον Τσική  Κώστα και Κουϊκόγλου Ιορδάνη

8. Μονόλογος από τον Πρωτοδίκη Ζαννετόπουλο Κ.

9.  Μεταφορά τραυματία από προσκόπους

10.  Εθνικός ύμνος.

Με τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου (17-8-32) ο Τοπικός Έφορος Γ. Γουδής, εκτός των άλλων, είπε στους κατασκηνωτές: «Αλλά εκείνον το οποίον διακαώς επιθυμώ είναι να σας δω κάτω εις την πόλιν θερμούς κήρυκες των αρχών της αγάπης, της αυτοθυσίας, της ανιδιοτέλειας, δηλαδή φορείς της προσκοπικής μας ιδεολογίας, η οποία είναι τούτ΄αυτό ο χριστιανικός πολιτισμός».