Αρχηγοί Π.Κ. Καστανιάς

Διατελέσαντες Αρχηγοί Κατασκηνωτικού Κέντρου Καστανιάς

Ονοματεπώνυμο Από Έως
Αμοιρίδης Δημήτριος 01/01/1981 31/03/1994
Στάντζος Αθανάσιος 01/04/1994 31/12/2002
Ταμπακόπουλος Κωνσταντίνος 01/01/2003 31/05/2003
Δημόπουλος Γεώργιος 01/06/2003 31/07/2004
Ταμπακόπουλος Κωνσταντίνος 01/08/2004 28/03/2006
Τελίδης Σπύρος 29/03/2006 28/03/2009
Παντελίδης Ανέστης 29/03/2009 10/01/2012
Τσιβαλίδης Περικλής 11/01/2012 5/6/2013